Psychodiagnostické vyšetření

Vyšetření probíhá formou individuálního sezení, kde jsou, po úvodním rozhovoru, klientovi administrovány jednotlivé testové či dotazníkové metody. S ohledem na časovou náročnost některých metod může být vyšetření rozděleno do několika částí. Výsledky jsou následně písemně zpracovány a prokonzultovány s klientem. Psychologické vyšetření provádíme nezávisle na další spolupráci, avšak v případě, že má klient zájem s výsledky vyšetření dále pracovat, je možné využít individuálních konzultací s psychologem či psychiatrem.

 

Psychoterapie

Individuální psychoterapie představuje proces setkání mezi klientem s terapeutem, jehož profesionální asistence může klientovi pomoci při zvládání jeho problémů, náročných životních situací, psychických i somatických obtíží. Terapie nabízí bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů, stejně tak i osobních a rodinných vzorců chování. Prostřednictvím této práce může klient dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity a postupně začít odkrývat méně uvědomované způsoby, kterými sám přispívá k vytváření svých potíží, vlastnímu strádání, někdy i k problémům jeho blízkých. Může nahlédnout způsoby, kterými potlačuje vlastní potenciál plně prožívat lásku a radost ve svém osobním a pracovním životě. Objevování pravdy o svém životě pomáhá lépe porozumět své situaci a umožňuje tak obnovit přirozený pocit kontroly nad vlastními myšlenkami, pocity a chováním, pomáhá identifikovat oblasti, kde by konstruktivní změna mohla zmírnit či odstranit aktuální obtíže a hledat způsoby, jak dosáhnout žádoucí změny. Z obecného hlediska tedy psychoterapie podporuje úzdravu a zvyšuje kvalitu života.

Krizová intervence

Krize představuje jednu z nejčastějších příčin vyhledání psychologické či psychiatrické péče. Krize vzniká, když člověk na cestě za důležitými životními cíli narazí na překážku, jíž v obvyklém čase není schopen překonat obvyklými metodami řešení problémů. Nastane pak období dezorganizace a zmatku s mnohými marnými pokusy o řešení, lidé v kontextu krize zažívají stavy tísně, poruchy emocí, dochází k narušení sociálního fungování a výkonu. V procesu konfrontace s náročnou životní změnou, stresovou událostí přitom platí, že čím oslabenější je organizmus (somaticky či psychicky), tím menší podnět může vyvolat krizi.